Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— facebook

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk

Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to.

— Artur Rojek
2269 5718 390
Reposted fromfoina foina vianiezwykla niezwykla
0482 4ab5 390
3262 dbc3 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
6803 6695 390
Reposted fromrisky risky viaSkydelan Skydelan
1309 91bf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
3195 fc18 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaSkydelan Skydelan

July 06 2015

Piekło to inni.
— Jean Paul Sartre
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Oto wyryłem Cię na obu mych dłoniach…
— Iz
Reposted fromStringMelody StringMelody
5271 e81c 390
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
4915 ef45 390
- Nie potrafiłabym uciec, nawet gdybym chciała - odparła szczerze.
- Nawet gdybyś próbowała, nigdy bym ci na to nie pozwolił - szepnął, sięgając ku jej talii.
— Jayne Ann Krentz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
By wyznać miłość do grobowej deski, nie zawsze trzeba słów.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby, dziękując Bogu za to, że ją zesłał dla Ciebie. Dopiero kiedy ten ktoś umiera, zaczynasz to wspominać dniem i nocą.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Niektórzy mężczyźni potrafią sprawić, że robi ci się gorąco, nawet gdy ich słowa tchną powagą i nie ma w nich żadnych podtekstów seksualnych.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie wiem, dokąd to nas zaprowadzi. Może to tylko jedna czy dwie noce. Może miesiąc. Może dłużej niż dekada. Wiem tylko, że życie jest zbyt krótkie, bym tu nie wróciła i nie była z tobą. Życie jest zbyt krótkie, a ja za bardzo lubię być z tobą, żebym miała się przejmować czymkolwiek innym niż tylko kolejną taką chwilą.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Jest coś pięknego w stąpaniu po śniegu, po którym nikt jeszcze nie szedł. Zaczynasz wierzyć, że jest w tobie coś wyjątkowego, choć jednocześnie wiesz, że to nie prawda.
— Carol Rifka Brunt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Wiedziałam, że to mężczyzna, który nauczy mnie życia. Nawet jeśli w końcu złamie mi serce.
— Abbi Glines
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl